»«بسم الله الرحمن الرحیم»«                                 به نام  خداوند بخشـــــــــــنده مهربان


چند روز پیش مشهد الرضا(ع) بودم. جای تک تکتون خالی... دعای عرفه و قسمت من مشهـــــــد؛

خیلی حال داد. تو این سفر یه مهمون ویـــــــــــــــــــژه هم داشتیم.( اینقدر ویژه بود که کشش دادم...)

نویسنده ی کتاب از معراج برگشتگان و دیدم که جان میرود و... اگه بخوام ایشون رو تو یه جمله خلاصه کنم؛(یه انسان کامل، با ایمان، جدی، خوش مشرب، با حال ، لوطی، با مرام، و...) وای خسته شدم... حاجـی چقدر خصلت داری...

عکـــــــــــس یادگاری هم گرفتیم...