هرچی میخواید گناه کنید...! تو این دنیا گناه آزاده...^


توجه کردی بعضی موقع ها بین من و تو و خدا...، یا اصلا منم نباشم بهتره... بین تو خدای تو، یه اتفاقایی میوفته حالا تو میخوای هیچکس نفهمه و بعد متوجه میشی همه میدونن. راز تو رو همه میدونند! میدونی چرا همه متوجه گناه تو شدن...؟ من فکر کنم چون باور نداری خودت و خدات تنها هستی...چرا ما همه می یایم میگیم " گناه نکنید...؟ داداشی جون ، آبجی جون بیا گناه بکن، اما واقعا باور داشته باش خدا همه رو میبینه... ی بار میتونی، دوبار میتونی، دفعه سوم خودت از رو میری... حالا بعضی هامون گناه نمیکنیم و باورم نداریم خدا میبینه...و باورم نداریم ما خدا رو می بینیم.

من اومدم روی زمین زنـــــــــــــدگی کنم...! من عاشق زندگی کردنم، منتهی خدا گفته شرط داره...1- آدم باش2- آدم باشــــــــ 3-آدمم باش... مفهوم آدم بودم خیلی بالا تر از زاهد بودنه...البته حمل بر تحمیل نباشه...این نظر شخصیه خودمه، ما خیلیـــــــــ هامون میخوایم مثل آدم باشیم، اما آدم اگه آدم بود از بهشت بیرونش نمیکردن، پس ما اومدیم رو زمین آدم بشین، حوا پیدا کنیم... زندگی کنیم، بعد مجوز ورود به بهشت رو همین جوری بهمون میدن. پســـــــــــ آدم باشــــــــــ...!

مامان بزرگم 40000ریال داده، 4 ساعت معطل شده، رفته تخت فولاد سر قبر کدوم عالم حالا اسمشم یادش نیست...! تا شفای پای رنجورشو بگیره. ی موقع آدم میره گردش بهش میگن پشت فلان کوه چشمه پر آبی هست، فلان ساعت باید راه بری تا برسی بهش...بعد قصد رفتن میکنی. میرسی چشمه، آدم باید خیلیـــــــــــ ... باشه که فقط یه قلپ آب بخوره. بعد برگرده... حرف من اینه، بابا تو برو پیش خدا واقعا یه قلپ آب بخور اما یقین داشته باش، این یه قلپ آب شفات رو میده...حالا ما میریم سر هزارتا قبرعالم که شفا بگیریم.                                                                دنیا رسمش همینه، مثل نمودار درختیه...