دلم برای جدی تنگ است که رضــــایم به رضــــایش ... من از زردی گنبد دوست و سرخی چهره ی یار... هنوز بیقرار لحظه ی سبز ظهورم/ و چه زیباست بازی با رنگ ها... یا حضرت دوست، مرا لیاقت ده تا چهره سپید یار بینم/ گنبد با کبوترانش عاشقانه است و حضرت رضــــآ(ع) با زائرانش...

علی بن موسی الرضا من برای بازار رضا نمی آیم، برای عکاسخانه های اطراف بارگاهت نمی آیم، من برای.... نمی آیم،من برای دلم می آیم، دلم را بخر... می گویند تو کریمی، تو رحیمی، تو رفیقی، و تو رضایی...