حرف مردم" حرف مردم فقر نیست، گرسنگی نیست، تشنگی نیست، حرف مردم بیکاری 70% جوونا نیست، خرابی ماشین رئیس جمهور نیست، تعرفه دقیقه ایی 100 تومان اپراتور ایرانسل نیست، حرف مردم یک چیزه...اینکه خدا را شکر...(قسمتی از دیالوگ یک بازیگر سینما)

و اما حرف من به آقا کریم این نیست که چرا گران فروشی میکنی و... !  خب شغل ابا و اجدادی شونه دیگه... (سوپر مارکت برکت)  آقا کریم خدا برکت... اما چرا سرکه ی 25000 ریالی را میدی 30000 ریال ، نکنه دلت بند تندی بوی جیب مردم را  داره...؟ خب حداقل رعایت آقا جمال (رفتگر محل) را هم بکن. بیچاره اوره داره... نمودار زندگیشم همیشه خط خطیه؛  آقا کریم، با عرض معذرت ولی اوسا کریم بالایی میگه وای به حال کم فروشان و گران فروشان (البته متن عربی پیش گش سواد نداشته ی من)  آقا کریم ، ایشالا اوسا کریم برکت دخلتو زیاد کنه...

از خودم نمیگم چون رسوای عالم و آدمم، اسم رسوایی وسط اومد" پرانتز باز بگم (دیشب برای بار پنجم رسوایی مسعود ده نمکی را دیدم و دوباره حال کردم و دوباره حالم گرفته شد)

حرف رفقا...، فلان گوشی با فلان مارک الان برند بازاره، همین...

حرف حضرت ماه، هدف دشمن این بود که بر روى اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دلزده شوند، از نظام اسلامى جدا میشوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن این است، و این محسوس بود؛ این را انسان میتوانست مشاهده کند.(منبع)